Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe (studia I i II stopnia oraz podyplomowe)

Energetyka (studia I stopnia)

Administracja (studia I i II stopnia)

Ekonomia (studia I i II stopnia)

Kryminologia (studia I stopnia)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia)

Pedagogika (studia I stopnia)

Studia podyplomowe

Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (studia I i II stopnia)

Wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej  - pobierz

Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej - pobierz

Zgodnie z par. 46 Regulaminu studiów pracę dyplomową należy złożyć nie później niż:

  • do dnia 31 stycznia – na studiach kończących się semestrem zimowym (tj. inżynierskie)
  • do dnia 31 maja – na studiach kończących się semestrem letnim (tj. licencjackie, magisterskie)

Na wniosek studenta termin ten może zostać przedłużony, maksymalnie o 3 miesiące. Wniosek taki musi wpłynąć przed terminem ostatecznym złożenia pracy. Niełożenie pracy dyplomowej lub w/w wniosku w powyższych terminach skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Wydruk i oprawa pracy dyplomowej (ulotka informacyjna) - pobierz  

Opis wydruku i oprawy egzemplarza pracy dyplomowej przeznaczonej do archiwum.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - pobierz

UWAGA! Należy wybrać właściwy wzór strony ze względu na rodzaj pracy dyplomowej, wzoru nie można modyfikować!! Prosimy zaktualizować dane we wzorze łącznie z wydziałem, kierunkiem, specjalnością i datą!

Wymogi dotyczące zasad pisania prac licencjackich i magisterskich - pobierz

Złożenie pracy dyplomowej (studia I i II stopnia)

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej - pobierz  

UWAGA! Oświadczenie należy oprawić razem z pracą – patrz ulotka! WAŻNE – data na oświadczeniu nie może być późniejsza niż data podpisu promotora!!

Oświadczenie w przypadku dwóch autorów - pobierz

Opis płyty - pobierz

Oświadczenia w sprawie systemu antyplagiatowego A2 oraz B - pobierz

Każdy student składający pracę dyplomową w Dziekanacie zobowiązany jest złożyć wraz z pracą dyplomową (dodatkowo) po jednym egzemplarzu Oświadczenia A2 oraz Oświadczenia B w sprawie systemu antyplagiatowego. Oświadczeń nie należy oprawiać. Informacje dotyczące zasady funkcjonowania w Uczelni systemu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) zawarte są w Regulaminie antyplagiatowym.

Regulamin antyplagiatowy - pobierz

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego z dnia 31.05.2019 - pobierz

Odbiór dyplomu (studia I i II stopnia)

Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym - pobierz

Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku obcym. Wniosek taki można złożyć do miesiąca od daty złożenia egzaminu dyplomowego. 

Upoważnienie do odbioru dyplomu

Na wniosek absolwenta dyplom ukończenia studiów może zostać wydany osobie upoważnionej.
Upoważnienie takie należy wypełnić osobiście w Dziekanacie. Do upoważnienia potrzebne są następujące dane osoby upoważnianej: seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania (zgodny z dowodem osobistym).
Dyplom może być wydany również osobie trzeciej na podstawie upoważnienia potwierdzonego notarialnie.

Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu i/lub suplementu do dyplomu - pobierz

Wytyczne do przygotowania pracy końcowej (studia podyplomowe)

Wydruk i oprawa pracy końcowej (ulotka informacyjna) - pobierz

Wzór strony tytułowej pracy końcowej - pobierz

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy końcowej - pobierz

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close