Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie i wsparcie 15 nauczycieli stanowiących kadrę szkoły ćwiczeń, 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu powiatu konińskiego oraz praktyki studenckie dla 6 studentów WSMK w Koninie w 2021 i 2022 r. Szkoła ćwiczeń obejmuje wsparcie w obszarach: matem., przyrod., informat. i nauki języka obcego. Utworzone zostaną wzorcowe prac.: przyrodnicza, matematyczna, informatyczna i językowa. Pracownie będą prowadzone przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli. Wyposażone zostaną w niezbędne nowoczesne pomoce dydakt., służące nauczycielom powiatu konińskiego i kolskiego w doskonaleniu ich umiejętności merytoryczno-metodycznych. Szkoła ćwiczeń będzie miejscem, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotykają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się
swoimi pomysłami z innymi nauczycielami. Pod koniec projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja podjętych działań, w celu weryfikacji celów i wyznaczenia kolejnych działań możliwych do realizacji w okresie zachowania trwałości projektu.

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy. Szkoła będzie elementem systemu doskonalenia, a także miejscem praktycznego przygotowania się studentów do zawodu.Celem projektu jest również zwiększenie wykorzystania przez szkoły innowacyjnych metod wspierających proces nauczania oraz nauczanie praktyczne i eksperymentalne. Wnioskodawca otrzymał rekomendację Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie a także pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Beneficjent:

Stowarzyszenie "Szkoła Twórczej Integracji w Milinie"

Parnter:

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Okres realizacji:

2020-09-01-2022.08.31

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close