Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży

nabór do 25 sierpnia 2024 na semestr zimowy

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia podyplomowe

Czas trwania studiów: 2 semestry (240h zajęć)

Opis studiów:

 • Absolwent studiów zna i rozumie zjawiska problemów wychowania dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wiedzy pedagogiki, socjologii, psychologii oraz biologicznych i medycznych podstaw rozwoju.
 • Absolwent studiów potrafi rozpoznawać, identyfikować i profesjonalnie nazywać zjawiska i problemy  wychowawcze dzieci i młodzieży i związane z nimi zaburzenia oraz kierować proponowanymi ich rozwiązaniami (z wykorzystaniem indywidualnych oraz zespołowych metod terapeutycznych, profilaktycznych, społecznych).
 • Absolwent studiów potrafi prowadzić specjalistyczne rozmowy indywidualne i dyskusje grupowe oraz przygotowywać prezentacje publiczne w zakresie wsparcia różnych podmiotów edukacji dzieci i młodzieży na rzecz profesjonalnej pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (według aktualnego stanu wiedzy na dany temat).
 • Absolwent studiów potrafi diagnozować, opisywać i oceniać prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży zgodnie z ich etapem życia oraz ukierunkowywać innych (dorosłych: rodziców, pedagogów) na właściwe/optymalne rozwiązania wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Absolwent studiów jest gotów do odpowiedzialnego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży z właściwą wrażliwością, etyką i rzetelnością zawodową.

Cele studiów:

 • wsparcie dla nauczycieli i pracowników instytucji pomocowych jako osób stojących w pierwszym kontakcie z problemami dziecka/ucznia w różnych obszarach;
 • uzupełnienie wiedzy psychologicznej, opartej na najnowszych opracowaniach badawczych;
 • popularyzacja wiedzy psychologicznej w życiu codziennym i pracy zawodowej;
 • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pomocne w zmniejszeniu skali bądź eliminacji negatywnych zjawisk występujących w świecie dzieci i młodzieży

Program studiów:

 • Trudności wychowawcze
 • Diagnoza specjalnych i specyficznych potrzeb rozwojowych
 • Uzależnienia psychiczne i behawioralne
 • Współpraca z instytucjami wsparcia rodziny
 • Przygotowanie do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Kryzys psychiczny i pierwsza pomoc psychologiczna
 • Przegląd badań psychologicznych
 • Przeciwdziałanie zachowaniom antynormatywnym
 • Zaburzenia nastroju, depresja i zachowania suicydalne
 • Wypalenie zawodowe
 • Seminarium dyplomowe 

Rekrutacja tutaj

 

Zadanie realizowane przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich pn. „Prowadzenie badań psychologicznych dotyczących problemów występujących u dzieci i młodzieży wśród mieszkańców subregionu konińskiego i wielkopolski” finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close