Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Zasady recenzowania artykułów

Wszystkie teksty składane w redakcji są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Procedura recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej.

W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

  1. Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
  2. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.
  3. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.
  5. Recenzję przedstawia się na specjalnie opracowanym formularzu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close