Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Termin składania wniosków w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 - 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r. 

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024
Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024
Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Świadczenia dla studentów:

Stypendium socjalne

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium.
 2. Załączniki nr 1-6
  • Załącznik nr 1 do wniosku o stypendium socjalne - informacja o wysokości dochodów.
  • Załącznik nr 2 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności.
  • Załącznik nr 3 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  • Załącznik nr 4 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie w sprawie gospodarstwa rolnego.
  • Załącznik nr 5 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie utraconym.
  • Załącznik nr 6 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie w sprawie meldunku.
 3. Zaświadczenie z  ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie o zapłaconych składkach zdrowotnych z ZUS (wymagane na drukach ZUS).
 5. Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Karta oświadczeń (kartę należy dołączyć do każdego wniosku).
 7. Zgoda RODO.

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Termin składania wniosków w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 - 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r. 

 

Semestr letni – studenci, którym przyznano stypendium w semestrze zimowym danego roku akademickiego:

 • sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym nie uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o sytuacji materialnej wraz z kartą oświadczeń
 • sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć nowy – kompletny wniosek.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Karta oświadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Termin składania wniosków w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 - 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r. 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
 2. Załączniki do wniosku o stypendium Rektora (załącza student tylko wtedy gdy składa wniosek z tytułu innego niż uzyskana średnia).
 3. Wzór zaświadczenia o średniej uzyskanej w poprzedniej uczelni (SUM).
 4. Karta oświadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Termin składania wniosków w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 - 01.03.2024 r. - 31.03.2024 r.   

Zapomoga

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o zapomogę
 2. Karta oświadczeń

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208

Stypendia KJ TSW

Poniżej umieszczony został link do strony KJ TSW, gdzie znajdują się informacje dotyczące stypendiów, aktualne terminy składania dokumentów i posiedzeń oraz druki do pobrania
PRZEJDŹ

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close