Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

REKRUTACJA

KADRA KIEROWNICZA I NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPOSTAWOWYCH

SPRAWDŹ TERMIN                         ZAREZERWUJ TERMIN

PRACOWNICY PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

SPRAWDŹ TERMIN                         ZAREZERWUJ TERMIN

KADRA KIEROWNICZA ORAZ PRACOWNICY KURATORIÓW OŚWIATY I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODPOWIEDZIALNYCH ZA EDUKACJĘ

SPRAWDŹ TERMIN                         ZAREZERWUJ TERMIN

UWAGA!

  • umowę szkoleniową należy przesłać w dwóch egzemplarzach 

OPIS PROJEKTU

Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. wielkopolskim" jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 2610 osób (w tym 2088 kobiet) z województwa wielkopolskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 2900 osób (w tym 2320 Kkobiet), osiągnięty w terminie do 31.08.2023 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowią (2900 osób):

  • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) - 60 osób
  • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia - 2300 osób
  • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracownicy kuratoriów oświaty - 540 osób z terenu województwa wielkopolskiego

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Realizacja doradztwa i szkoleń dla:

  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe) 
  • pracowników JST odpowiedzialnych za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna), pracowników kuratoriów oświaty (szkolenia 30 godzinne, realizowane w 2 zjazdach po 2 dni szkoleniowe)
  • nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia  (szkolenia 45 godzinne, realizowane w 3 zjazdach po 2 dni szkoleniowe)

NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI REZULTATU

Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy podnieśli wiedzę nt. edukacji włączającej: 2610 osób (w tym 2088 kobiet).
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty objętych wsparciem w Programie: 2900 osób ( w tym 2320 kobiet).

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu:  4 819 765,00 zł
Wartość dofinansowania:  4 337 788,50 zł

OKRES REALIZACJI

01.09.2021-30.06.2023 

PARTNERSTWO

Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich i DGA S.A.  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY DGA S.A.

Kierownik Projektu: Pani Magdalena Piskórz - Lew
Osoba ds. rozliczeń: Pani Wiesława Maj
Asystentka kierownika projektu: Pani Agnieszka Ludwiczak 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY WSKM

Kierownik Projektu: Marika Kalczyńska
Specjalista ds. rozliczeń: Iwona Rybarczyk
Asystent kierownika projektu I: Katarzyna Żydczak
Asystent kierownika projektu II: Iwona Krzyżak

SUPERWIZOR - wsparcie merytoryczne trenerów

Dyżury superwizorów od godz. 7:00 do 8:00 w dni robocze.
Kontakt: 63 249 15 15.
Komórkowy: 609 098 954
Komórkowy: 690 914 719
Adres email: projektedukacja@wskm.edu.pl

KONTAKT

Numer telefonu: 63 249 15 15
Numer telefonu: 63 249 12 64
Adres email: projektedukacja@wskm.edu.pl
Strona internetowa: www.wskm.edu.pl
Strona internetowa: www.dga.pl

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

PLAN DORADZTWA I KONSULTACJI

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close