Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Migracja jako problem polityczny, społeczny i ekonomiczny

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich realizuje projekt o nazwie: „Migracja jako problem polityczny, społeczny i ekonomiczny”. Przedmiotem projektu jest organizacja konferencji dotyczącej problemu migracji w kontekście politycznym, ekonomicznym i społecznym. Konferencja obejmuje tematycznie szereg zagadnień związanych z emigracją z Białorusi i Ukrainy, w szczególny sposób podjęto tematykę emigracji naukowców i studentów. Zakres obejmuje dwa okresy przed i po wyborach prezydenckich na Białorusi i przed i po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Emigracja w pierwszych okresach to głównie emigracja o podłożu ekonomicznym, a po wydarzeniach to emigracja polityczna oraz związana z bezpieczeństwem ludzi, ochroną życia. Często w okresie po wydarzeniach naukowcy i studenci podejmują decyzje w sposób gwałtowny i emigrują nieprzygotowani. Posiadają tylko niezbędne dokumenty, niewielkie zasoby finansowe, ale zdarzają się i bardziej dramatyczne wydarzenia (ucieczka przed niebezpieczeństwem). W ramach konferencji omówione zostaną tematy związane z ekonomicznymi i politycznymi przyczynami emigracji. Na podstawie historii różnych przypadków przedstawione zostaną różne aspekty.

Cele projektu:

Konferencja ma na celu ukazanie badań i opracowań w następujących obszarach:

  • migracje spowodowane sytuacją polityczną,
  • migracje spowodowane konfliktem zbrojnym,
  • analiza przyczynowo-skutkowa i skala problemu,
  • opieka nad migrantami w kraju przyjmującym w czasie wojny - zadania rządowe i samorządowe,
  • zatrudnianie cudzoziemców- analiza zmian w prawie polskim,
  • migracje pracowników naukowych, asymilacja pracowników naukowych uciekających z kraju zamieszkania,
  • migracja a działowość gospodarcza,
  • edukacja cudzoziemców w polskich szkołach- statystyka i funkcjonowanie,
  • eurosieroctwo - skala i skutki zjawiska,
  • znaczenie pomocy humanitarnej i wolontariatu.

Beneficjent:

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Wartość dofinansowania:

74 800,00 PLN

Okres realizacji:

2023-2024

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close