Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Biuro osób niepełnosprawnych (BON)

Głównym celem BON jest zwiększenie dostępności studiów w WSKM  dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania osobom z niepełnosprawnościami. 

Podstawowymi zadaniami BON są:

 • pomoc w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków, technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów,
 • pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów studentów  z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy (kolokwiów itp.) do potrzeb i możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnością, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej,
 • organizację szkoleń i warsztatów dla studentów z niepełnosprawnością dotyczących poprawy umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolność funkcjonowania w społeczeństwie,  
 • dostosowanie biblioteki do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • inne zadania dotyczące stwarzania studentom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

REGULAMIN BIURA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONTAKT

Koordynator BON: mgr Karina Niedźwiedzka
e-mail.: kjniedzwiedzka@gmail.com
tel.: 697 492 399
Pokój 212

 

Punkt wsparcia psychologicznego

W Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich został powołany Punkt wsparcia psychologicznego dla studentów i wykładowców. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony studentów na wsparcie psychologiczne  w związku z pandemią COVID-19.

Uczelniany psycholog oferuje wsparcie i pomoc z zakresu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, w tym  ze stresem i  traumą, relacji interpersonalnych, izolacji itp. Oferujemy pełne sesje lub krótkie konsultacje i interwencję kryzysową. 

KONTAKT

Psycholog uczelniany: mgr Karina Niedźwiedzka

Zapisy telefonicznie: 690 911 780   
lub poprzez e-mail: psycholog@wskm.edu.pl

Godziny dostępności psychologa:

 •  środy – 14.00-16.00
 • niedziela – 16.00-18.00

REGULAMIN PUNKTU WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

WAŻNE TELEFONY:

Całodobowa Linia Wsparcia 800 70 2222

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. W Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Więcej na: https://czp.org.pl/index.php/course/centrum-wsparcia-dla-osob-w-stanie-kryzysu-psychicznego.

Antydepresyjny Telefon Zaufania (22) 484 88 01

„Antydepresyjny Telefon Zaufania” prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem (22) 484 88 01. Dni i godziny na przestrzeni lat się zmieniały, dlatego najlepiej sprawdzić szczegóły na stronie: http://stopdepresji.pl/

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji (22) 594 91 00

Forum Przeciw Depresji prowadzi Antydepresyjny Telefon pod numerem (22) 594 91 00 czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00 (koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy operatora telefonicznego). Więcej o projekcie na stronie: https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne.

Telefon zaufania dla dzieci 116 111

116 111 to pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi, który prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. Z konsultantami Telefonu Zaufania 116 111 można się podzielić swoimi troskami i problemami. Celem naszego działania jest również poprawa samopoczucia, a często – bezpieczeństwa dzwoniących. Kontakt z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest dla wielu młodych osób pierwszą szansą na powiedzenie o swoich problemach, m.in. depresji, samookaleczeniach czy obniżonym nastroju, uzyskanie wsparcia w trudnych chwilach i dostrzeżenie dorosłych – rodziców i profesjonalistów, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu kłopotów.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest czynny codziennie od 12:00 do 22:00, a z jego konsultantami można się również skontaktować  wysyłając anonimową wiadomość online przez www.116111.pl/napisz. Więcej informacji: www.116111.pl

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Więcej informacji: www.800100100.pl.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800121212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania na pewno oddzwoni. Psycholodzy, pedagodzy, a także prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny również osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci. Więcej informacji: www.brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Źródło: https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne

 

Asystent studenta z ASD

W związku z realizacją projektu „Asystent studenta z ASD”, w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich utworzono stanowisko opiekuna studenta. W związku z powyższym, studenci mogą wnioskować o przyznanie opiekuna poprzez złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych do  Dziekanatu WSKM.  Kartę zgłoszeniową należy pobrać w Dziekanacie WSKM lub za pośrednictwem poczty  elektronicznej.

Ważne! Osoby, którym zostanie przydzielony opiekun studenta, zachowują anonimowość- informacja ta nie zostanie upubliczniona.

Kto może starać się o przydzielenie opiekuna?

 • studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
 • studenci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera lub z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
 • studenci, którzy podejrzewają u siebie spektrum autyzmu, zespół Aspergera lub z zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
 • studenci, którzy mają problemy w nawiązywaniu relacji oraz w komunikacji,
 • studenci, którzy potrzebują wsparcia psychospołecznego oraz merytorycznego,
 • studenci, którzy wykazują niechęć do zmian, mają problem z własnymi emocjami, posiadają lęki społeczne lub/ i nadwrażliwość sensoryczną, itp.

Jakie zadania powierzone są opiekunowi studenta?

 • wspieranie studenta w zakresie komunikacji ze studentami, wykładowcami oraz pracownikami Uczelni,
 • wsparcie merytoryczne przy zrozumieniu treści przekazywanych podczas zajęć,
 • wsparcie przy przedstawianiu swoich potrzeb wykładowcom oraz pracownikom Uczelni,
 • wsparcie w zakresie terminowego załatwiania spraw administracyjnych związanych ze studiowaniem,
 • wsparcie przy organizacji pracy własnej związanej ze studiowaniem.

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ASYSTENTA STUDENTA Z ASD

ZAŁACZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA LIDERÓW-ASYSTENTÓW

KONTAKT:

Asystent studenta z ASD: mgr Karina Niedźwiedzka
e-mail.: kjniedzwiedzka@gmail.com
tel.: 697 492 399
Pokój 212

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close