Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Kierunek: Psychologia (jednolite studia magisterskie)

nabór do 15 września 2024 na semestr zimowy

Specjalności:

 • Psychologia edukacyjna
 • Psychologia kliniczna

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów: 5 lat/ 10 semestrów

Opis kierunku:

 • Absolwent  ma rozszerzoną i pogłębionę wiedzę o przedmiocie zainteresowania psychologii oraz o relacji psychologii wobec innych nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczniczych i medycznych, a w szeczególności wobec filozofii, antropologii, socjologii, pedagogiki, medycyny i nauk o zdrowiu, zorientowaną na praktyczne zastosowanie.
 • Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii nauki i zjawisk występującyh w związku ze zmianami paradygmatów naukowych. Zna w sposób pogłębiony metody prowadzenia badań naukowych w psychologii.
 • Absolwent ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychometrii, psychologii procesów poznawczych, psychologii rozwoju, psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji, psychologii pracy, prdzesiębiorczości i zarządzania.
 • Absolwent ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego. Zna modele zdrowia oraz koncepcje wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych. Zna kryteria rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Rozumie istotę funcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii. Zna społeczne i prawne uwarunkowania związane z opieką psychologiczną i psychiatryczną.
 • Absolwent zna w sposób pogłębiony zasady i wybrane metody prowadzenia diagnozy psychologicznej. Ma wiedzę o roli metod ilościowych i jakościowych w diagnozie. Zna system klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Zna specyfikę diagnozy w różnych kontekstach społecznych, instytucjonalnych i kulturowych.
 • Absolwent potrafi integrować posiadaną wiedzę teoretyczne z zakresu psychologii, pedagogiki i dziedzin pokrewnych oraz zastosować ją do opisu sytuacji. Potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i pomysły w oparciu o różne perspektywy teoretyczne.
 • Absolwent potrafi rozpoznawać i identyfikować problemy natury emocjonalnej oraz proponować ich rozwiązania, z wykorzystaniem metod terapeutycznych, profilaktycznych, społecznych. Potrafi rozpoznać zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii emocji. Potrafi wyjaśnić zachowania z zastosowaniem teorii motywacji.
 • Absolwent potrafi scharakteryzować rozwój człowieka na różnych etapach życia oraz przeprowadzić diagnozę rozwoju, określić jego prawidłowość i zapronować sposoby wsparcia rozwoju.
 • Absolwent docenia znaczenie nauk psychologicznych dla rozwoju jednostki i więzi społecznych. Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny. Ma poczucie tożsamości zawodowej. Docenia rolę pracy naukowo-badawczej w dziedzinie psychologii.


Rekrutacja tutaj

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close