Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Rekrutacja na studia podyplomowe:

 • Master of Business Administration - więcej informacji
 • Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych w biznesie i administracji - dla ambitnych!
 • Social Media & Content Design - dla ambitnych!
 • Animator i menedżer kultury
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • Dziecko i muzyka
 • Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem
 • Edukacja artystyczna z opieką nad seniorami
 • Odnawialne źródła energii
 • Prawo zamówień publicznych
 • Produkcja i kreacja muzyczna
 • Psychogerontologia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie dostępnością w instytucjach publicznych
 • Zarządzanie gospodarką i finansami w samorządzie terytorialnym
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie projektami

Rekrutacja dwuetapowa (rejestracja online i złożenie dokumentów w formie papierowej w Dziekanacie WSKM):

 1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - LINK
 2. Uzupełnij wszystkie dane osobowe (zakładki: adres, wykształcenie oraz inne).
 3. Dostarcz dokumenty w formie papierowej do Dziekanatu po rejestracji online (62-500 Konin, ul. Zagórowska 3a, II piętro, pokój nr 208).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z ankietą osobową - pobierz (w przypadku rejestracji online, wypełnione elektronicznie podanie z ankietą osobową należy wydrukować z konta rekrutacyjnego),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
 • dwie fotografie legitymacyjne,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji.

Dokumenty  można dostarczyć osobiście do Dziekanatu WSKM lub wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Dziekanat, ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe we współpracy z WSH TWP w Szczecinie:

 • Bibliotekoznawstwo i informacja biblioteczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Logopedia i terapia logopedyczna
 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
 • Psychologia kryminalna
 • Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

Szczegółowy opis kierunków - pobierz
Koszty studiów podyplomowych - pobierz

Wymagane dokumenty:

 • podanie - pobierz,
 • kwestionariusz osobowy - pobierz,
 • deklaracja opłat czesnego - pobierz,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli został wydany),
 • 1 zdjęcie (format 3,5 zm x4,5 cm).

 Uwagi:

 • w przypadku studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne przyjmujemy tylko osoby z tytułem magistra,
 • ​na kierunek Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych przyjmujemy tylko osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz tytuł magistra lub licencjata.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close