Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

POLITYKA JAKOŚCI

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich oferuje wiele usług szkoleniowych i doradczych dostosowanych do bieżących potrzeb rynku, ukierunkowanych na spełnianie indywidualnych wymagań i oczekiwań Klientów.

Głównym celem działalności szkoleniowo – doradczej Uczelni jest profesjonalne kształcenie w ramach prowadzonych zajęć, zapewniające uczestnikom pozyskanie możliwie jak najwyższej wiedzy i umiejętności, a także komfort kształcenia, przy zachowaniu założonej rentowności usług.  

Dążymy do wzrostu zaufania i zadowolenia naszych Klientów poprzez zaangażowanie personelu w podnoszenie jakości świadczonych usług szkoleniowych i doradczych oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów.

Skuteczną realizację naszej Polityki uzyskujemy dzięki:

  • budowaniu korzystnych relacji z klientami w oparciu o rzetelną i terminową realizację wszelkich ustaleń,
  • właściwemu doborowi doradców i trenerów, gwarantującemu spełnienie wymagań i oczekiwania klientów,
  • zaangażowaniu pracowników poprzez kształtowanie ich świadomości w zakresie odpo­wiedzialności za realizowane działania, samokształceniu oraz doskonaleniu umiejętno­ści adekwatnych do powierzonych obowiązków,
  • dostosowywaniu oferty szkoleniowej i doradczej do ciągle zmieniających się potrzeb rynkowych oraz poszukiwaniu nowych form przekazywania wiedzy,
  • pozyskiwaniu nowych klientów i jak najlepszemu rozpoznaniu ich potrzeb,
  • utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10
  • badaniu i analizowaniu satysfakcji i zadowolenia Klientów jak też świadomym wpły­waniu na kształtowanie ich potrzeb.

Utrzymując i doskonaląc system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań ukierunkowa­nych na zadowolenie wszystkich bieżących i potencjalnych Klientów.

Rektor WSKM dr Marek Waszkowiak zapewnia zasoby i środki niezbędne do realizacji powyższej Polityki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close