Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia)
nabór do 20 lutego 2024 na semestr letni

Specjalności: 

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Cyberbezpieczeństwo

Forma studiów: niestacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry

Siatka zajęć

Opis kierunku:

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przeznaczone dla kandydatów, którzy chcą pozyskać zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie.
Celem ogólnym kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem publicznym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna.
Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem ich organizowania i zarządzania nimi. Zdobytą wiedzę i pozyskane umiejętności będzie umiał wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Będzie w większym stopniu przygotowany do kierowania pracą zespołów ludzkich i organizowania operacji zarządzania kryzysowego. Będzie zatem przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach zarządzania kryzysowego funkcjonujących w administracji publicznej czy organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i narodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

 Program studiów nakierowany jest na:

  • dążenie do uzyskania samodzielności i samoświadomości naszych studentów,
  • pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy,
  • kształtowanie umiejętności przywódczych, organizacyjnych, pracy w zespole, prowadzenia negocjacji,  strategicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej.

Rekrutacja tutaj

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close