Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Cohesion and business policy in V4 countries- case study.

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich realizuje projekt o nazwie: „Cohesion and business policy in V4 countries – case study”. Projekt dotyczy wydania monografii naukowej pt. "Cohesion and business policy in V4 countries – case study" Oldřicha Hájeka, o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki. Monografia poświęcona została niezwykle ważkiemu zagadnieniu - polityce spójności oraz polityce związanej z rozwojem przedsiębiorczości w krajach Grupy Wyszechradzkiej (V 4). Kwestia ta ma olbrzymie znaczenie praktyczne, wiąże się bowiem bezpośrednio z trwającym od 1989 roku procesem skracania dystansu krajów tego regionu, do krajów tzw. starej Unii Europejskiej. Na tej drodze kraje Grupy V 4 dokonały spektakularnego wysiłku i osiągnęły budzące powszechne szacunek rezultaty. Stały się one niewątpliwie wzorcowymi przykładami udanej transformacji gospodarczej i szybkiego budowania nowoczesnego potencjału ekonomiczno - społecznego. Zagadnienie powyższe jest niewątpliwie jednym z najbardziej pasjonujących problemów badawczych. Dlatego monografia prof. Hajka stanowi niezwykle cenny wkład w naukową analizę przedstawionego zagadnienia. Dzieło to, oprócz wersji drukowanej (150 egzemplarzy), będzie udostępnione na stronach uczelni oraz wydawnictwa w otwartym dostępie. Dzięki temu stanie się ono szeroko dostępne nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

Cele projektu:

Celem projektu jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych w zakresie polityki spójności
oraz polityki związanej z rozwojem przedsiębiorczości w krajach Grupy Wyszechradzkiej (V 4) i
wprowadzenie wyników tych badań do obiegu krajowego. W efekcie projektu wydana zostanie
monografia O. Hajeka, która zostanie udostępniona w otwartej formie na stronie Jagiellońskiego
Instytutu Wydawniczego oraz na witrynach każdej ze szkół, co zapewni jej szerokie rozpowszechnienie
i możliwość dotarcia do każdej zainteresowanej osoby. Monografia zostanie także wydana w formie
tradycyjnej, w nakładzie 150 sztuk.

Beneficjent:

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Wartość dofinasowania:

15097,50 PLN

Okres realizacji:

2021-2023

Publikacja w wersji online:

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close