Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polski.

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich realizuje projekt o nazwie: „Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polski”. Projekt dotyczy wydania monografii naukowej pt. "Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polski" Karoliny Muzyczki, o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki. Autorka niniejszej monografii wskazała kierunki zmian legislacyjnych wzmacniających jego pozycję i możliwość skutecznej realizacji zadań. Opracowanie stanowi całościowe ujęcie procesu ewolucji sejmiku województwa, jako organu stanowiącego samorząd województwa. Jego dodatkowym walorem jest uporządkowane ujęcie historyczne ukazujące proces kształtowania się samorządności na poziomie regionu, od okresu międzywojennego poprzez reaktywację samorządu po 1989 r., aż do obecnej formy tego organu w strukturze samorządu na poziomie województwa. Monografia w sposób fundamentalny poszerza wiedzę w zakresie kształtowania się samorządności na poziomie regionu. Dzieło to, oprócz wersji drukowanej (150 egzemplarzy), będzie udostępnione na stronach uczelni oraz wydawnictwa w otwartym dostępie. Dzięki temu stanie się ono szeroko dostępne nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

Cele projektu:

Celem projektu jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych w zakresie procesu ewolucji sejmiku województwa jako organu stanowiącego samorząd województwa i wprowadzenie wyników tych badań do obiegu krajowego. W efekcie projektu wydana zostanie monografia K. Muzyczki, która
zostanie udostępniona w otwartej formie na stronie Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego oraz na witrynach każdej ze szkół, co zapewni jej szerokie rozpowszechnienie i możliwość dotarcia do każdej zainteresowanej osoby. Monografia zostanie także wydana w formie tradycyjnej, w nakładzie 150 sztuk.

Beneficjent:

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Wartość dofinansowania:

19500,00 PLN

Okres realizacji:

2021-2023

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close