Rekrutacja WSKM na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022 - od 15.03.2021 r. do 31.10.2021 r.

Rekrutacja krok po kroku:

W zależności od kierunku rekrutacja jest dwuetapowa tj.:

 1. Rejestracja on line.
 2. Dostarczenie dokumentów w formie papierowej do Dziekanatu Uczelni (62-500 Konin, ul. Zagórowska 3a, II piętro, pokój nr 208)

  lub jednoetapowa tj.:
 1. Dostarczenie dokumentów w formie papierowej do Dziekanatu Uczelni (62-500 Konin, ul. Zagórowska 3a, II piętro, pokój nr 208).

Rekrutacja na studia II stopnia

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia

(dwuetapowa - rejestracja on line i złożenie dokumentów w formie papierowej w Dziekanacie WSKM)

 1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (eOrdo omnis) - Zaloguj się
 2. Uzupełnij wszystkie dane osobowe (zakładki: adres, wykształcenie oraz inne).
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2021/2022 wynosi 85,00 zł).
  Dane do przelewu, blankiet przelewu – dostępne na portalu rekrutacyjnym po rejestracji on-line.
  Nr konta:  ING BANK ŚLĄSKI: 43 1050 1520 1000 0023 2371 1586
 4. Dostarcz dokumenty w formie papierowej do Dziekanatu po rejestracji on line (62-500 Konin, ul. Zagórowska 3a, II piętro, pokój nr 208).

Wymagane dokumenty:

 • podanie z ankietą osobową  - pobierz (w przypadku rejestracji on-line, wypełnione elektronicznie podanie z ankietą osobową należy wydrukować z konta rekrutacyjnego),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona przez WSKM wraz z suplementem – jeśli dotyczy (oryginał do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w systemie antyplagiatowym (kontrola prac dyplomowych) - pobierz
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (oryginał do wglądu),
 • dwa jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego),
 • kolorowe zdjęcie na płycie (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego, wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi).

Poświadczenie kopiii dokumentu przez WSKM – polega na złożeniu przez kandydata kopii dokumentu, którą pracownik Dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie - przyjęcie na semestr wyższy

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (we współpracy z KJTSW)

(jednoetapowa - złożenie dokumentów w formie papierowej w Dziekanacie WSKM)

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wraz ze ślubowaniem - pobierz,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu),
 • wniosek o uznanie efektów kształcenia - pobierz,
 • 2 wypełnione egzemplarze umowy o pobieranie nauki na kierunku Pedagogika - pobierz,
 • zobowiązanie finansowe - pobierz,
 • 3 jednakowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego),
 • kolorowe zdjęcie na płycie (zgodne z wymogami  do dowodu osobistego, wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close