Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Kierunek: Prawo (jednolite studia magisterskie)

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów: 5 lat/ 10 semestrów

Opis kierunku:

  • Absolwent  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o specyficje nauk prawnych oraz ich relacjach z innymi dziedzinami nauk, w tym o relacjach prawa do innych systmów społecznych (gospodarczych, politycznych, kulturowych).
  • Absolwent ma pogłębioną wiedzę praktyczną podbudowaną rozszerzoną wiedzą teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, w tym prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, międzynarodowego, finansowego i prawa pracy.
  • Absolwent posiada pogłębioną wiedzę w wybranych obszarach nauk prawnych, pozwalającą na kontynuowanie nauki, realizację różnych aplikacji i wykonywanie różnych rodzajów działań związanych z pracą zawodową prawnika.
  • Absolwent wykorzystuje wiedzę w celu ustalenia stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa i możliwości ich zastosowania.
  • Absolwent potrafi krytycznie oceniać i właściwie interpretować przepisy prawne, orzecznictwo, stawiać hipotezy i je weryfikować, formułować na ich podstawie wnioski wraz z uzasadnieniem.
  • Absolwent potrafi analizować i interpretować otaczającą go rzeczywistość społeczną w odniesieniu do logiki prawniczej i norm prawnych oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w oparciu o właściwe zastosowanie przepisów prawnych.
  • Absolwent docenia znaczenie nauk prawnych, rozumie społeczną doniosłość i odpowiedzialność zawodu prawnika, rozpoznaje naruszenia standardów etycznych w pracy zawodowej.

Rekrutacja tutaj

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close