Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

data dodania: Uwaga studenci

W konkursie NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie
Polski w 2020 r.
Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.
Termin nadsyłania prac upływa: 15 lipca 2021 r.
Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na: www.nbp.pl/konkursy
Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać
na adres :
Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.
O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.
Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.

Film promujący konkurs opublikowany na kanale YouTube "Narodowy Bank Polski"

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close