EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

data dodania: Aktualności
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Założenia edukacji włączającej:

 • uwzględnienie potrzeb każdego dziecka;
 • planowanie działań, które prowadzą do indywidualizacji procesu kształcenia;
 • umożliwienie uczenie się uczniów ze swymi rówieśnikami w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb;
 • wykorzystanie zróżnicowanych metod i technik;
 • stworzenie warunków uwzględniających ograniczenia i możliwości poszczególnych uczniów;
 • wsparcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu lub szkole.

Przygotowanie nauczycieli do:

 • dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • dostosowania programu wychowania przedszkolnego;
 • określenia oczekiwanych osiągnięć dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • dostosowania warunków realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • dostosowania warunków organizacji kształcenia.

Edukacja włączająca obliguje nauczycieli do:

 • tworzenia w szkole właściwej atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji;
 • wspierania procesu uczenia się każdego ucznia w jego indywidualnym tempie;
 • organizowania systemu rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów;
 • elastycznego podejścia do nauczania w zakresie treści programowych i metod pracy;
 • oceniania postępów ucznia w celu budowania motywacji i wspierania jego rozwoju;
 • budowania partnerskich relacji z rodzicami.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji wszystkie osoby zainteresowane, odpowiadające kryteriom grupy docelowej. Ilość miejsc ograniczona. Szkolenia odbywają się bezpłatnie w formie zajęć online. Program szkolenia jest przygotowany przez ekspertów ORE.

WIĘCEJ INFORMACJI I REKRUTACJA

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close