Еўрапейскі дыплом на роднай мове не пакідаючы Беларусь
Спецыяльнасць -  Адміністрацыя
Форма навучання: стацыянарная
Форма выкладання – дыстанцыйная

             Пры неабходнасці могуць быць прадугледжаны сесіі ў Польшчы, не часцей двух раз на год
Мова выкладання:  руская/беларуская
Тэрмін навучання: 3 гады (6 семестраў)
Навучанне платнае
             
Дапамога ў атрыманні датацыі або стыпендыі на вучобу
Што дае навучанне
Вышэйшую адукацыю па еўрапейских стандартах
Дыплом еўрапейскай вну

Статус студэнта стацыянарнай формы навучання і прадугледжаныя ім ільготы, у тым ліку, адтэрміноўку вайсковай службы, легальны побыт у еўрапейскіх краінах, магчымасць легальнай працы ў Еўропе, права на атрыманне візы.

Змест спецыяльнасці

Навучанне ў галіне адміністравання накіравана на перадачу тэарэтычных ведаў і практычных навыкаў у галіне палітычных, юрыдычных,  адміністрацыйных  і сумежных з імі  навук. Асноўная мэта навучання - даць студэнтам магчымасць набыць веды ў галіне сацыяльных навук, практычныя навыкі і прафесійную кампетэнтнасць, неабходныя для працы ў якасці спецыяліста ў галіне адміністравання ў дзяржаўных і недзяржаўных структурах, бізнесе. Вывучэнне тэорыі і практыкі адміністравання дае магчымасць  даведацца пра прынцыпы функцыянавання грамадства, узаемаадносіны паміж дзяржаўнымі інстытутамі, органамі мясцовага самакіравання і прыватнымі суб'ектамі, прававыя падставы функцыявання дзяржаўных і недзяржаўных арганізацый і ўстановаў, прыватнага бізнесу. Разуменне гэтых адносін дазволіць больш эфектыўна функцыянаваць як грамадзянін, член мясцовай супольнасці,  актывіст у недзяржаўных грамадскіх арганізацыях, уладальнік бізнесу.

Валоданне ангельскай мовай на ўзроўні В1-В2.

Спецыялізацыі

1.Адміністраванне ў органах мясцовага самакіравання і бізнесе

Спецыялізацыя дазваляе набыць веды і навыкі ў вобласці:

 • арганізацыі дзейнасці органаў мясцовага самакіравання
 • прававога рэгулявання функцыянавання органаў мясцовага самакіравання
 • гісторыі і прынцыпаў еўрапейскага парламентарызму
 • арганізацыі дзейнасці прадпрыемства
 • сістэм матывацыі і ацэнкі персаналу,
 • аналіза інфармацыі для прыняцця рашэнняў і  арганізацыі лагістычных працэсаў на  прадпрыемстве

2. Адміністраванне ў дзяржаўных органах і бізнесе

Спецыялізацыя дазваляе набыць веды і навыкі ў вобласці:

 • арганізацыі дзейнасці дзяржаўных органаў
 • прававога рэгулявання функцыянавання дзяржаўных органаў
 • арганізацыі працы ў галіне грамадскай бяспекі
 • арганізацыі дзейнасці прадпрыемства
 • сістэм матывацыі і ацэнкі персаналу,
 • аналіза інфармацыі для прыняцця рашэнняў і  арганізацыі лагістычных працэсаў на  прадпрыемстве

 Выкладчыкі

Са студэнтамі будуць працаваць выкладчыкі з Беларусі, якія імкнуцца да высокіх стандартаў вышэйшай адукацыі і маюць  вопыт выкладання ў вну,  у тым ліку шэсць прафесароў і больш за тры дзясяткі кандытатаў навук.  Для фраміравання  ў студэнтаў  навыкаў і кампетэнцый  у склад выкладчыкаў уваходзяць  спецыялісты- практыкі, якія вядуць практычныя і семінарскія заняткі. Большая частка калектыву   - гэта жыхары Беларусі, але сярод выкладчыкаў таксама суайчыннікі, якія  выкладаюць у вышэйшых навучальных установах Польшчы, Літвы, ЗША, Чэхіі, Кітая і іншых краін. 

Мы імкнемся

 • На падставе супрацоўніцтва выкладчыкаў і студэнтаў захаваць акадэмічную супольнасць Беларусі, акадэмічныя свабоды і традыцыі; 
 • Стварыць аснову для набыцця беларускай моладдзю вышэйшай адукацыі па еўрапейскіх стандартах на базе беларускай вышэйшай школы і беларускіх культурных традыцый
 • Спрыяць інтэграцыі вышэйшай школы Беларусі ў еўрапейскую адукацыйную прастору

КАК СТАТЬ НАШИМ СТУДЕНТОМ

Кто может поступать:

 • возраст от 16 + и без ограничения
 • иметь аттестат о среднем образовании
 • обучение адресовано, прежде всего, гражданам Беларуси, но приветствуются граждане и других стран
 • студенты других высших учебных заведений, желающие получить дополнительную специальность

Календарь поступления:

 • до 10 февраля 2021 г. заполнить и выслать анкету абитуриента и пакет сканированных документов (список прилагается)
 • до 28 февраля 2021 г. подписать договор с университетом и выслать либо передать подлинник, оплатить учебу
 • 15 марта 2021 г. начало занятий

Очередность действий: 

1. Заполните анкету кандидата и подготовьте необходимые документы.

В анкете заполните все необходимые поля. Обязательно отметьте выбранную специализацию (администрация в местном самоуправлении и бизнесе  либо администрация в государственных учреждениях и бизнесе),  а также уровень знания английского языка (для распределения в соответствующую группу студентов во время занятий).
В случае недобора на одну из специализаций, вам предоставляется право перевестись на другую специализацию. 
В случае несовершеннолетнего кандидата анкету подписывает один из родителей либо опекун (скан документа, подтверждающий полномочия опекуна)

2. Подпишите документ, дающий право доступа учебному заведению к предоставляемым вами личным данным (обязательный документ в соответствии с законодательством ЕС об охране личных данных)

Необходимые документы:

1 Национальный паспорт (стр. 32 — 33 и стр. 30 — 31) отсканировать и сохранить в формате jpg или png.

2. Аттестат об общем среднем образовании или диплом о среднем специальном образовании с апостилем. Отсканировать и сохранить в формате jpg или png.

3. Цветная фотография размер 35 mm x 45 mm в формате jpg или png.

4.  В случае несовершеннолетнего кандидата необходимо согласие родителей либо опекунов на обучение, заверенное нотариусом Скан подписанной анкеты и сканы выше указанных документов высылаете на электронную почту ba@wskm.edu.pl 
Помните, что неправильно заполненная анкета или анкета без предоставления электронных копий указанных документов Приемной комиссией не рассматриваются. Приемная комиссия оставляет за собой право проверить информацию, содержащуюся в анкете. После отправления анкеты вы не можете вносить в нее изменения.

3. Принятие решение о зачислении на учебу

На основании полученных документов Приемная комиссия принимает решение о зачислении на учебу. С вами будет подписан договор об оказании образовательной услуги.

4 .Распечатайте высланный вам договор и подпишите его, отсканируйте после подписания, сохраните в формате jpg или png и вышлите на электронный адрес вуза. Одновременно на адрес Высшей школы передайте либо вышлите подлинник договора (свяжитесь с Координатором для согласования способа доставки подлинника договора).

5. Оплатите  обучение в течении 5 рабочих дней после подписания договора  Ректором Высшей школы и получения скана договора с его подписью (реквизиты будут указаны в Договоре).

Оплата:

1000,00 евро/в год
Одноразовый взнос при поступлении:
- сбор за регистрацию* – 21 евро
*сбор за регистрацию  является стандартной административной оплатой при поступлении в польские ВУЗы. Банковские расходы по оплате несет студент.
Существует возможность оплаты за обучение в 2 взносах - 500,00 евро в семестр.

ВНИМАНИЕ!

Получение годовой студенческой визы будет возможно только при полной оплате за год обучения вперед.

6. Cтаньте  судентом

С вами свяжется Координатор и оговорит организационные вопросы:

 • получение студенческого билета
 • использование образовательной платфор
 • иные организационные моменты, связаны с обучением

В случае вопросов по разделу  КАК СТАТЬ НАШИМ СТУДЕНТОМ можете контактировать с Координатором специальности по электронному адресу ba@wskm.edu.pl

Ankieta

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close