Zeszyty Naukowe WSKM

Zeszyt nr 4 (2019)
Zeszyt nr 3 (2018)
Zeszyt nr 2 (2014)
Zeszyt nr 1 (2010)

Redakcja 
Kolegium Redakcyjne

Krzysztof Kupiński – redaktor naczelny
Andrzej Baranowski
Irena Chmielewska
Ryszard J. Piotrowski
Mariusz Rychter
Dariusz T. Wesołowski
Marcin Kulas
Marcin Olejniczak 
Piotr Świątecki

Kontakt

tel. (63) 249 12 64
e-mail: zeszytynaukowe@wskmkonin.edu.pl
adres: 62-500 Konin, ul. Zagórowska 3A

Publikacje

Piotr Świątecki, WPROWADZENIE DO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2017)
Kształcenie jako podstawa rozwoju osobistego i zawodowego sukcesu mieszkańców obszarów wiejskich, Konin 2009

Informacje ogólne i wymagania tekstowe dla autorów

Redakcja „Zeszytów Naukowych” przyjmuje materiały do druku w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nigdzie nie były publikowane. Ostateczna decyzja o publikacji należy do redakcji.
Złożone artykuły nie powinny przekraczać 15 stron formatu A4, stosować należy czcionkę Times New Roman CE, 12 punktów, odstęp wierszy 1,5 (30 wierszy na stronie), cały artykuł ok. 30 tys. znaków. Należy stosować format doc, docx lub rtf. Tekst musi zawierać następujące załączniki:

  • dane autora (lewy górny róg): imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy/stanowisko i afiliacja,
  • tytuł oraz podtytułu pogrubione,
  • na końcu tekstu zestawienie bibliografii w porządku alfabetycznym (podzielonej na literaturę i źródła; powinna zawierać tylko te pozycje, które były cytowane w artykule),
  • streszczenie w języku polskim i angielskim (około 10 wierszy),
  • tytuł oraz słowa kluczowe (maksymalnie 5),
  • sprawozdania i recenzje nie powinny przekraczać 3 stron formatu A4,
  • w tekście nie należy stosować wyróżnień (pogrubienie, podkreślenie, spacjowanie itp.). Wyjątek stanowi cytowanie tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą w cudzysłowie.

Redakcja przyjmuje materiały w formie elektronicznej (pliki w formacie Word) przesłane na adres: zeszytynaukowe@wskmkonin.edu.pl. 

Sporządzanie literatury i źródeł

Bibliografia użyta do napisania artykułu powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym z podziałem na literaturę i źródła. Poniżej przykłady:

Literatura

Nazwisko I. (rok publikacji), Tytuł, Miasto: Nazwa Wydawnictwa
Nazwisko I. (rok publikacji), Tytuł, [w:] I. Nazwisko (red.), Tytuł pracy zbiorowej, Miasto: Nazwa Wydawnictwa, s. 0-00
Nazwisko I. (red) (rok publikacji), Tytuł, Miasto: Nazwa Wydawnictwa
Nazwisko I. (rok publikacji), Tytuł, [w:] Nazwa Czasopisma, nr 00/rok 0000, t. 0, s.0-00

Źródła

Tytuł dokumentu (rok publikacji/dostępu). Pozyskano [data] z: http://zzzzzz…
Nazwisko I. (rok publikacji/dostępu), Tytuł dokumentu, Pozyskano [data] z: http://zzzzzz…
Nazwa Instytucji [Skrót nazwy instytucji] (rok publikacji), Tytuł dokumentu, Pozyskano [data] z: http://zzzzzz…
UWAGA! Jeśli są w bibliografii publikacje tego samego autora z tego samego roku odróżniamy je dodając do roku publikacji litery alfabetu np.: 2011a; 2011b; 2011c itd.

Zasady stosowania przypisów

Przypisy stosujemy wewnątrz tekstu w miejscu, w którym wskazujemy skąd pochodzi cytat lub które jest parafrazą tekstu innego autora. 

  • w przypadku cytatu: (Kowalski 2018: 77), gdzie w nawiasie jest Nazwisko autora, rok publikacji artykułu/książki i strona/zakres stron),
  • w przypadku parafrazy wystarczy wpisać w treści tekstu artykułu: (Kowalski 2018). Zalecamy, o ile to możliwe, wskazanie strony lub zakresu stron, do których odnosi się parafraza,
  • w przypadku przypisu, który odnosi się do źródeł, używamy zapisu: Nazwa Instytucji lub Nazwa dokumentu lub Nazwisko Autora i rok publikacji; np. (Kowalski 2018), (Deklaracja Schumana 1950), (Narodowy Bank Polski 2018) itp.

W przypadku źródeł podobnie, jak w przypadku literatury, jeśli mamy publikacje tego samego autorstwa z tego samego roku, to odróżniamy je dodając do liczby roku małe litery alfabetu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close