Świadczenia dla studentów od 1 października 2020 r.
Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

 

Świadczenia dla studentów:

 1. Stypendium socjalne  

 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 4. Zapomoga

Stypendium socjalne

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium.
 2. Załączniki nr 1-6
  • Załącznik nr 1 do wniosku o stypendium socjalne - informacja o wysokości dochodów.
  • Załącznik nr 2 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności.
  • Załącznik nr 3 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  • Załącznik nr 4 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie w sprawie gospodarstwa rolnego.
  • Załącznik nr 5 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie o dochodzie utraconym.
  • Załącznik nr 6 do wniosku o stypendium socjalne - oświadczenie w sprawie meldunku.
 3. Zaświadczenie z  ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie o zapłaconych składkach zdrowotnych z ZUS (wymagane na drukach ZUS).
 5. Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Karta oświadczeń (kartę należy dołączyć do każdego wniosku).
 7. Zgoda RODO.

Semestr letni – studenci, którym przyznano stypendium w semestrze zimowym danego roku akademickiego:

 • sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym nie uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć jedynie Oświadczenie o sytuacji materialnej ,
 • sytuacja materialna deklarowana w semestrze zimowym uległa zmianie ⇒ student zobowiązany jest złożyć nowy – kompletny wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Terminy składania wniosków w semestrze zimowym roku akademickiego 20/21- do 31 października 2020 r. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Karta oświadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Terminy składania wniosków w semestrze zimowym roku akademickiego 20/21- do 31 października 2020 r. 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
 2. Załączniki do wniosku o stypendium Rektora (załącza student tylko wtedy gdy składa wniosek z tytułu innego niż uzyskana średnia).
 3. Wzór zaświadczenia o średniej uzyskanej w poprzedniej uczelni (SUM).
 4. Karta oświadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208
Terminy składania wniosków w semestrze zimowym roku akademickiego 20/21- do 31 października 2020 r. 

Zapomoga

Lista dokumentów:

 1. Wniosek o zapomogę
 2. Karta oświadczeń

Miejsce złożenia dokumentów - Dziekanat, II piętro, pokój nr 208

Stypendia KJ TSW

Poniżej umieszczony został link do strony KJ TSW, gdzie znajdują się informacje dotyczące stypendiów, aktualne terminy składania dokumentów i posiedzeń oraz druki do pobrania
PRZEJDŹ

Kredyty

Komunikat MNiSW nt. możliwości korzystania z niskooprocentowanych kredytów studenckich

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.
Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Cały rok na decyzję!

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt studencki – ile i dla kogo?

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.
Student sam decyduje, w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.
Jeżeli student ukończy studia i znajdzie się w gronie 10% najlepszych studentów, otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Problem ze spłatą to nie problem

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty.
Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close