Dziekanat 690 911 780

A- A A+

Kontrast Aa Aa Aa

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

we współpracy z Kolegium Jagiellońskim Toruńską Szkołą Wyższą

Forma studiów: niestacjonarne, jednolite studia magisterskie (możliwe jest wnioskowanie o przyjęcie na semestr wyższy)

Tytuł zawodowy: magister

Opis kierunku: 

Absolwentka/Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Dysponuje umiejętnością refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
Absolwentka/Absolwent jest przygotowana/-y do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (klasy I-III).  Dysponuje wiedzą  w zakresie: specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; biologicznych, psychologicznych, społecznych i filozoficznych podstaw wczesnej edukacji dziecka; dydaktyki (metodyk i technik nauczania) edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; organizacji i zasad udzielania pomocy psychopedagogicznej dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Absolwentka/Absolwent posiada umiejętności  w zakresie: wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, generowania rozwiązań problemów pedagogicznych oraz przewidywania skutków działań praktycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, samodzielnego konstruowania zintegrowanych zajęć na etapie edukacji elementarnej. W działaniach wychowawczych posługuje się obowiązującymi zasadami i normami etycznymi.  Potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności związane z edukacją elementarną. Zna i stosuje język specjalistyczny z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W sposób odpowiedzialny wykonuje powierzane działania, utożsamiając się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w ramach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja tutaj

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close